Lezingen & workshops

Op aanvraag worden lezingen en/of workshops aangeboden voor verschillende doelgroepen, zoals medewerkers of ouderavonden binnen het onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen en andere organisaties. De invulling wordt in overleg afgestemd op de wensen en behoeften van de doelgroep.

Lezing over rouw- en verliesbegeleiding
Regelmatig verzorgt Tineke van Asseldonk lezingen over rouw- en verlieservaringen bij kinderen en jongeren voor diverse organisaties. Een lezing bestaat uit een theoretisch gedeelte dat verduidelijkt wordt met praktijkvoorbeelden door videobeelden en foto’s. ¬† Hierbij komen verschillende aspecten, methodieken en werkvormen aan bod. Thema’s die besproken worden zijn; de invloed van de leeftijd,op het proces, verschillende rouw- en verlieservaringen, de rol van het gezin, de sociale omgeving (zoals de rol van de school).Indien gewenst kan er meer aandacht besteed worden aan een specifiek thema of vraagstuk van uw organisatie.

Workshop rouwbegeleiding
Het doel van de workshop is het vergroten van  kennis over rouw- en verliesbegeleiding. De workshop start met een theoretische uitleg over de vier rouwtaken. Tineke presenteert aan de hand van praktijkvoorbeelden en gaat graag de interactie aan met haar publiek. Hierna volgt een praktijkopdracht, waarbij je kennismaakt met verschillende methodieken. Je maakt niet alleen kennis met de methodes, maar ontdekt gelijktijdig waar je persoonlijke voorkeur naar uitgaat. Tineke werkt altijd vanuit krachten en kwaliteiten, omdat die het meest bruikbaar zijn als je te maken krijgen met ingrijpende situaties in je leven. De workshop is uitermate geschikt voor kleinere teams, bijvoorbeeld het zorgteam van een school of een groep maatschappelijke werkers.

Workshop echtscheiding
De opbouw van de workshop is hetzelfde als de workshop over rouwbegeleiding. De workshop start met het theoretische deel waarbij wordt uitgelegd wat de effecten zijn die een echtscheiding kan hebben binnen het gezinssysteem. Denk hierbij o.a. aan loyaliteitsgevoelens en nieuw samengestelde gezinnen. Na de theoretische uitleg volgt een praktische opdracht.

Meer informatie neem contact op met Tineke van Asseldonk

SONY DSC