Gezinsbegeleiding bij ziekte

 Indien een gezinslid ernstig ziek is heeft dit gevolgen voor het hele gezin. Afhankelijk van de gezinssituatie, het ziekteproces en uw wensen en behoeften wordt de begeleiding ingevuld. Indien gewenst vindt deze in de thuissituatie plaats. De methodieken waarmee gewerkt wordt zijn adviesgesprekken,sessies met de kinderen of  het hele gezin.

Begeleidingsvorm

Voor elk gezin is de hulpvraag anders. Tineke weet uit eigen ervaring hoe het is wanneer een gezinslid komt te overlijden en de impact die dit heeft op het hele gezin. Bij de begeleiding werkt ze dan ook zorgvuldig en met een op maat gemaakt begeleidingsplan. De normen en waarden van het gezin staan voorop! Vaak wordt er gewerkt met een combinatie van begeleidingsvormen. Het kan zijn dat er ouderadviesgesprekken plaatsvinden, waarbij er wordt gesproken over opvoedingsvragen en het betrekken van de kinderen bij het ziekteproces. Ook begeleidingssessies met hele gezin of alleen de kinderen zullen plaatsvinden. Tijdens deze sessies wordt het ziekteproces in beeld gebracht en zijn er praktische tips hoe je om kunt gaan met de nieuwe situaties.

Ziekte