Begeleiding bij echtscheiding

De impact van een echtscheiding kan ervoor zorgen dat kinderen en/of jongeren vastlopen in het dagelijks leven. Dit kan zich op verschillende wijze uiten. Hierbij kunt u denken aan gedragsverandering, boosheid of andere emotionele reacties, maar ook afzonderen of loyaliteitsconflicten. In het kennismakingsgesprek wordt de situatie in beeld gebracht en in overleg de hulpvraag vastgesteld. Begeleiding is alleen mogelijk met medewerking en toestemming van beide ouders.

Individuele begeleiding
Tijdens de individuele sessies staan het versterken van je kwaliteiten en het omgaan met de nieuwe situatie centraal.
Er is aandacht voor het individuele proces op een manier die past bij je leeftijd en karakter. Verschillende thema’s ┬ákomen hierbij aan bod, zoals de effecten die de scheiding heeft op de groei en ontwikkeling. De identiteitsontwikkeling, veerkracht en hechting. Naast het individuele wordt er ook gekeken naar de effecten binnen de gezinsdynamiek. Denk hierbij aan het alleen ouderschap, de impact van nieuw samengestelde gezinnen, spanningen tussen de ex-partners en loyaliteitsconflicten. Na vier sessies van 50 minuten is er een voortgangsgesprek. Naast de individuele sessies is er een mogelijkheid voor gezinsbegeleiding. Daarnaast is het voor sommige kinderen fijn om deel te nemen aan de sociale weerbaarheidstraining. Indien gewenst is het voor de ouder(s) mogelijk om deel te nemen aan de cursus Alleen Opvoeden.

site echtscheiding